Thursday, June 27, 2019

Các Cậu Cả Câu Cua

Các Cậu Cả Câu Cua

Click on Left or Right arrow to browse the photo album!


Chúng tôi, KQ Đặng Trần San, KQ Michael Châu, KQ Nguyễn Văn Biên, KQ Hoàng Lão Tà Tà, cùng hai người em, một hôm đẹp trời xách tàu đi câu cua ở Seattle, WA. Bắt được khá nhiều cua, vui lắm! vui quá nên vừa câu cua, chúng tôi vừa "sáng tác" ra câu chuyện ngắn sau đây. Câu chuyện toàn bằng chữ "c". Mời quí vị cùng các bạn đọc, xem hình, và cùng "cừ" cho vui...


Câu Chuyện Cậu Cả Cận Câu Cua


Chị Cả Cận chẳng chịu cung cấp cho Cậu Cả Cận cần câu cá, Cậu Cả Cận cứ câu cá! Chị Cả Cận chẳng chịu cho Cậu Cả Cận cũi câu cua, Cậu Cả Cận cứ câu cua! Câu chẳng có cá. Chỉ có cua. Cậu Cả Cận câu cả chục con cua, cua cha có, cua chú có, cua cô có, cua cái có, cua con có, cua cháu có, cua chắt có... Có con cụt cả càng, có con còn cả cặp. Cậu Cả Cận cầm con có cặp càng cứng cáp chỉ cho Chị Cả Cận coi cái của con cua, Chị Cả Cận cười canh cách!.. Chợt con cua cái cà chớn cà cháo, chỉa cặp càng cặp cứng cái... củ cải của Cậu Cả Cận, cắn cụt! Cậu Cả Cận cay cú, Cậu Cả Cận cau có, Cậu Cả Cận cáu, Cậu Cả Cận chụp cái càng của con cua cái, cắn cốp cốp, cắn cái cụp! Cậu Cả Cận chửi: "Cho con chừa! Cho con chết!" Cậu Cả Cận choi choi chua chát chửi cha con cua cái. Cậu Cả Cận cầm cái cán cuốc chọt cho con cua cái chết. Cậu Cả Cận cười cười. Chị Cả Cận cũng cười cười: "Chàng chớ có chơi cua, coi chừng cua cắn!" Câu cuối cùng cho Cậu Cả Cận: "Chàng chớ có chơi cua, coi chừng cua cắn cụt cu!"

Chuyện Câu Cua - Cua Câu

( Chọc Cậu Cả Cận )


Coi chừng! Cậu Cả câu cua
Con cua cọ cựa, con cua chĩa càng!
Có cô chúm chím cười, can:
Cái cua chớ có ‘cắn’ chàng câu cua!
Chàng chứ chẳng có của... chùa
Chịu chơi... có cỡ, cua... chừa chàng cho!

Cua cự: “Cô chớ chần chừ!
Có chiêu cô cứ ‘cao cờ’, chờ chi?
Cua có cái cẳng chân chì
Chờ coi cô có cách chi ‘câu’ chàng.
Cua cùng cô ‘cá cược’ chăng?
Cùng ‘câu’ Cậu Cả, cùng căng... cặp càng

Chu choa! Chỉ có chết chàng
Chuyện câu cua chợt chứa chan chuỗi cười!...

Diễm - 6/30/2019