Wednesday, January 3, 2018

Chia Buồn Thái Dương TRƯƠNG MINH ẨN & Gia Đình

Được tin, con trai út của Thái Dương Trương Minh Ẩn là,

TRƯƠNG TÂN DANIEL
Pháp Danh Quảng Thông

Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1976
Từ trần ngày 03 tháng 01 năm 2018
Hưởng dương 42 tuổi

Toàn thể THái Dương Phi Đoàn 530/KĐ72CT/SĐ6KQ
Thành thật chia buồn cùng AC Thái Dương Trương Minh Ẩn và gia quyến
Về sự mất mát to lớn nầy.

Chúng tôi chân thành cầu nguyện hương linh
Daniel Trương 
Pháp Danh Quảng Thông
Sớm vãng sanh về nước Phật 

Thành Kính Phân Ưu

Thay mặt Gia Đình Phi Đoàn 530 Thái Dương
Thiếu Tá Bạch Diễn Sơn

KQ Võ Ý & Gia Đình 118 Bắc Đẩu Pleiku 

Sunday, November 26, 2017

Chia Buồn GĐ KQ Nguyễn Tấn Tiên

Hay tin trễ,

KQ Nguyễn Tấn Tiên
Cựu Thiếu tá Trưởng phòng An Ninh Không Quân/SĐ6KQ/Pleiku,

vừa từ giả gia đình và đồng đội ngày 18 tháng 11 năm 2017
tại Virginia, đông bắc Hoa Kỳ, để bay vào Hư Vô

Hưởng thọ 81 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình về sự mất mát nầy và
Xin cầu nguyện hương linh KQ Nguyễn Tấn Tiên sớm an nghỉ Cõi Vĩnh Hằng


Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu Pleiku
KQ Võ Ý