Wednesday, January 3, 2018

Chia Buồn Thái Dương TRƯƠNG MINH ẨN & Gia Đình

Được tin, con trai út của Thái Dương Trương Minh Ẩn là,

TRƯƠNG TÂN DANIEL
Pháp Danh Quảng Thông

Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1976
Từ trần ngày 03 tháng 01 năm 2018
Hưởng dương 42 tuổi

Toàn thể THái Dương Phi Đoàn 530/KĐ72CT/SĐ6KQ
Thành thật chia buồn cùng AC Thái Dương Trương Minh Ẩn và gia quyến
Về sự mất mát to lớn nầy.

Chúng tôi chân thành cầu nguyện hương linh
Daniel Trương 
Pháp Danh Quảng Thông
Sớm vãng sanh về nước Phật 

Thành Kính Phân Ưu

Thay mặt Gia Đình Phi Đoàn 530 Thái Dương
Thiếu Tá Bạch Diễn Sơn

KQ Võ Ý & Gia Đình 118 Bắc Đẩu Pleiku