Thursday, November 16, 2017

Ở Pleiku


Núi Hàm Rồng Pleiku


Bây giờ ta ở Pleiku,
Thấy xanh đó núi thấy mù nầy sương,

Núi xanh còn ngỡ phố phường,
Mù sương ngan ngát dễ thường dễ khuây?

Bây giờ ta nấu nung đây,
Kêu thương con quốc đắng cay tấc lòng.

Bụi trần gió cuốn thinh không,
Ta con chim nhỏ, dám mong cõi trời!

Pleiku 1965
Võ Ý